dimarts, 27 de setembre de 2016


tan a prop...

a prop com...

com per poder...

poder acaronar...

acaronar la teva veu...